صفحه اصلی
/ ارتباط با ما

آدرس نمایشگاه

بلوار مستضعفین جنب میدان میوه و بار سنندج

شماره تماس: 3247113-087

فاکس: 33224733-087

همراه : 09366760354

ایمیل:kordfair@gmail.com