دانلود تقویم سال 98

برنامه برگزاری نمایشگاه های سال 98 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

نمایشگاه های برگزار شده

نمایشگاه صنعت ساختمان

  • شهریور 96
  • زمان

نمایشگاه خودرو

  • مهر ماه 96
  • زمان

نمایشگاه لوازم خانگی

  • آبان ماه 96
  • زمان

نمایشگاه کتاب کردستان

  • اسفند ماه 96
  • زمان