صفحه اصلی
/ درباره ما

سخن مدیر عامل

امروزه نمایشگاه های تجاری ، بین المللی نقش موثری در عرصه سیاست،اقتصاد ،اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و هنری ملل اجرا می نمایند و کلیه کشورهای جهان رسالتی مهم و چند جانبه برای نمایشگاهها قائل اند و توجه به نمایشگاههای سراسر دنیا و سرمایه گذاری و تلاش مـنظم و مستمر برای بهره گیری هرچه بیشـتر از آن می نمایند چرا که ایجاد و بـرپایی نمایشگاههای تجاری وسیله ای برای نیل به اهداف توسعه صادرات می باشد و بدین لحاظ نقش فعالیتهای بازاریابی برای موفقیت آن بی نهایت موثر است و با رعایت اصول بازاریابی و شناخت بازارها و برنامه ریزی صحیح،نمایشگاهها می توانند کمک موثری در امر ارتقاء تجارت بین المللی و حضور فعال و گسترده در عرصه مبادلات بازرگانی و بین المللی محسوب گردد. لذا شرکت نمایشگاههای بین المللی استان کردستان در راستای هدف بلند مدت خود سعی بر آن دارد که فعالان عرصه اقتصادی کشور نهایت استفاده را از بازار بکر و قابل اعتماد کردستان عراق با توجه به داشتن مرز طولانی با این استان اشتراکات فرهنگی ، قومی و قرارگرفتن در مسیر مناسب ترانزیت با شمال عراق ، موقعیت ممتازی در توسعه مناسبات تجاری با کشور عراق ایفا می کند و روند صعودی آمار صادرات کالا و خدمات گویای این موضوع است

 

اهداف شرکت

  • رشد و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از کشاورزی ، صنعتی و معدنی ،آشنایی با تولیدات واحدهای تولیدی داخلی و خارجی

  • فراهم آوردن زمینه لازم برای دسترسی مصرف کنندگان به کالاهای مرغوب و با کیفیت و قیمت مناسب

  • فراهم آوردن زمینه رقابت آزاد و سالم

  • ایجاد یا احداث تأسیسات و مراکز خاص در اسـتان کردستان و خارج از کشور، برای برپایی نـمایشگاههائی که به مـنظور مـعرفی فرآورده های صنعتی ،بازرگانی،کشاورزی و معدنی ایرانی و خارجی

  • ارائه خدمات تجاری شامل تحقیقات ،بازاریابی،صادرات،واردات،حمل و نقل​