صفحه اصلی
/ تقویم سالیانه

دانلود تقویم سال 98

برنامه برگزاری نمایشگاه های سال 98 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

تقویم

تقویم سال 98

هتل

مشخصات هتلها و مهمانپذيرهای شهرستان سنندج به همراه آدرس

پلان

پلان نمایشگاه